Welkom bij Joppo

De duurzame vacaturebank van België

Recente vacatures

Minderhedenforum Gent, België
13/09/2017
Full time
Het Minderhedenforum start dit jaar met het project Mentor2Work. Het project wil de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen om zo te komen tot een betere match tussen competenties en talent met een migratieachtergrond en het bedrijfsleven. Daartoe is het noodzakelijk om vooroordelen en drempels aan te pakken op drie niveaus: (1) het niveau van het individu, (2) het niveau van beleidsactoren en overheidsinstanties en (3) het onderneming- en organisatieniveau. Voor de ondersteuning van deze werking in de regio’s Oost en West-Vlaanderen werft het Minderhedenforum 1 Mentor2Work-Coach (M/V/X) aan. Je werkt nauw samen met de stafmedewerkers tewerkstelling en je andere Mentor2Work-Coaches. In eerste instantie zal je werken in Gent, in samenwerking met de collega coach in Gent en ter vervanging van deze collega (tot de zomer van 2018). Nadien kan je werkingsgebied veranderen naar de rest van Oost-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Je standplaats kan dan eveneens wijzigen. Jouw voornaamste taken: Rekruteren Je bouwt een netwerk uit in de regio Je maakt het project bekend bij federaties, etnisch-culturele verenigingen, bedrijven en partners Je rekruteert mentoren (sleutelfiguren uit de profit en non-profit) en mentees (werkzoekenden met een migratieachtergrond) Matching en coaching van mentoren en mentees Je vormt duo’s van een mentee met mentor die een beroep uitoefent die sterk aanleunt tegen de job Je bent een vertrouwenspersoon voor de mentoren en de mentees Je coacht de duo’s en volgt hen op in het mentoringsproces Je biedt nazorg aan de mentees Plannen en organiseren Je organiseert vormingen en infosessies voor de mentees Je organiseert vormingen en intervisiemomenten voor de mentoren Je houdt je administratie up-to-date Om dit te realiseren werk je nauw samen met de federaties van etnisch-culturele minderheden, etnisch-culturele verenigingen en lokale partners (zoals VDAB, de vakbonden en lokale overheden) in je regio. Je maakt deel uit een team dat op het Minderhedenforum regelmatig samenkomt. Je werkt als enige projectmedewerker in een regio maar krijgt voor jouw taken ondersteuning van een teamcoach en een regionale klankbordgroep. Je profiel: ervaring met bovengenoemde taken een diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door voldoende relevante ervaring situaties kunnen inschatten en analyseren sterke communicatieve vaardigheden functie kunnen uitvoeren in het Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt leerbereidheid en leervaardigheid goede mondelinge en schriftelijke rapportage Goed samenwerken in team, met externe partners, met de mentoren en de mentees Zelfstandig kunnen werken kennis van en/of affiniteit met lokale/regionale arbeidsmarkt strekt tot aanbeveling affiniteit of ervaring met het verenigingsleven van etnisch-culturele minderheden strekt tot aanbeveling een goede PC kennis (minimaal Word, Excel, PowerPoint, Outlook). bereid zijn tot avond- en weekendwerk Open houding t.a.v. diversiteit Flexibiliteit Ons aanbod: een voltijds contract van onbepaalde duur een aantrekkelijk loon (barema B1B, paritair comité 329). We houden rekening met relevante anciënniteit een uitdagende en gevarieerde job in de social profit ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid tot vorming en opleiding Flexibele werkuren Werkingsgebied: Gent (en/of vanaf de zomer van 2018: Oost en West Vlaanderen) Spreekt deze job je aan? Stuur dan het ingevulde sollicitatieformulier en je CV naar [email protected] met als onderwerp ‘sollicitatie Coach Mentor2Work’. Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op zondag 8 oktober 2017. Het sollicitatieformulier kan je hier downloaden. Selectiegesprekken zullen plaats vinden op 17 oktober 2017. Indien je geselecteerd bent voor een gesprek, bellen we jou ten laatste op 13 oktober. Wens je meer informatie? Contacteer Siham Benmammar: [email protected] of 0490 11 51 85 Plaats: Gent (en/of vanaf de zomer van 2018: Oost en West Vlaanderen) Omschrijving bedrijf:   Het Minderhedenforum ( www.minderhedenforum.be ) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden. De Vlaamse overheid en de VGC in Brussel erkennen ons als woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden. Het Minderhedenforum heeft sinds 2001 een werking rond tewerkstelling, met als doelstellingen de kansen van etnisch-culturele minderheden op meer en beter werk te vergroten. Het verkleinen van de afstand tussen personen met migratieachtergrond en werkgevers veronderstelt sensibiliseringsacties, matchingsacties en acties om de afstand via structurele ingrepen te verkleinen. Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.
Minderhedenforum Brussel, België
13/09/2017
Je hoofdopdracht is om een brede beweging uit te bouwen die onze brede achterban mobiliseert voor activiteiten, evenementen en campagnes. Jouw voornaamste taken:  Het organiseren van grote terugkerende evenementen (Openforumdag, Ledendag, nieuwjaarsreceptie) voor de brede achterban. Je werkt hierbij nauw samen met andere teamleden. Het ondersteunen en inspireren van andere teamleden omtrent beweging en participatie. Waar nodig zet je mee in op de organisatie van hun participatieve evenementen, voorzien in het jaarplan. Op die manier zorg je samen voor acties met impact en een grote betrokkenheid van velen. Het uitbouwen van een netwerk van vrijwilligers en andere mensen die betrokken werden en kunnen worden bij participatieve evenementen. Je werkt hiervoor ook mee aan de "beleidsontwikkeling" voor de uitbouw van een brede vrijwilligersbeweging. De deelname en uitwerking van campagnes in partnerschap met andere organisaties. Het onderhouden van contacten met organisaties in het kader van jouw hoofdopdracht Je profiel: diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door voldoende relevante ervaring Ervaring en expertise inzake participatieve methodieken en trajecten Ervaring met het organiseren van evenementen sterke communicatieve vaardigheden je hebt voeling met het diverse verenigingsleven en de actuele evoluties in het superdiverse Vlaanderen en Brussel. functie kunnen uitvoeren in het Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt leerbereidheid en leervaardigheid goede mondelinge en schriftelijke rapportage Goed samenwerken in team, met externe partners Zelfstandig kunnen werken een goede PC kennis (minimaal Word, Excel, PowerPoint, Outlook). bereid zijn tot avond- en weekendwerk Open houding t.a.v. diversiteit Flexibiliteit Zoals al blijft uit het bovenstaande zoeken we iemand die zich met bezieling en expertise werpt op participatieve trajecten en sterk is in organiseren. Bij deze witte raaf is diploma ondergeschikt aan talenten. Ons aanbod: Barema B1A (Paritair comité 329), contract onbepaalde duur - relevante anciënniteit nemen we mee een uitdagende en gevarieerde job in de social profit ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid tot vorming en opleiding Flexibele werkuren Spreekt deze job je aan? Stuur dan het ingevulde sollicitatieformulier en je CV naar [email protected] met als onderwerp ‘stafmedewerker beweging’. Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op zondag 1 oktober 2017. Het sollicitatieformulier kan je hier downloaden . Selectiegesprekken zullen plaats vinden op 11 oktober 2017. Indien je geselecteerd bent voor een gesprek, bellen we jou ten laatste op 6 oktober op. Wens je meer informatie? Contacteer [email protected] Plaats: Brussel Omschrijving bedrijf:   Het Minderhedenforum ( www.minderhedenforum.be ) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden. De Vlaamse overheid en de VGC in Brussel erkennen ons als woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden. Het Minderhedenforum heeft sinds 2001 een werking rond tewerkstelling, met als doelstellingen de kansen van etnisch-culturele minderheden op meer en beter werk te vergroten. Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.
Minderhedenforum Brussel, België
13/09/2017
Full time
Het Minderhedenforum start dit jaar met het project Mentor2Work. Het project wil de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen om zo te komen tot een betere match tussen competenties en talent met een migratieachtergrond en het bedrijfsleven. Daartoe is het noodzakelijk om vooroordelen en drempels aan te pakken op drie niveaus: (1) het niveau van het individu, (2) het niveau van beleidsactoren en overheidsinstanties en (3) het onderneming- en organisatieniveau. Het verkleinen van de afstand tussen personen met migratieachtergrond en werkgevers veronderstelt sensibiliseringsacties, matchingsacties en acties om de afstand via structurele ingrepen te verkleinen. Voor de ondersteuning van deze werking werft het Minderhedenforum 1 Vormingswerker Mentor2Work (M/V/X) aan. Je werkt nauw samen met de stafmedewerkers tewerkstelling en de Mentor2Work-Coaches. Jouw voornaamste taken: Samen met de Mentor2Work coaches ontwikkel je vormingspakketten en infosessies op maat voor de mentoren en de mentees. Samen met de Mentor2Work-coaches organiseer je en geef je vormingen en infosessies voor de mentoren en de mentees in de regio’s Antwerpen, Gent, Mechelen-Vilvoorde en Hasselt-Beringen-Genk. Je ontwikkelt praktische infofiches die de mentoren en mentees kunnen gebruiken na de vormingen Je doet prospectie van mogelijke vormingaanbieders Je bouwt mee het netwerk uit van mogelijke mentoren en mentees, in samenspraak met de Mentor2Coaches Je maakt deel uit een team dat op het Minderhedenforum regelmatig samenkomt. Je werkt als enige vormingswerker maar krijgt voor jouw taken ondersteuning van een teamcoach en input van de Mentor2Work-coaches. Je profiel: Je hebt ervaring als vormingswerker, die zowel de ontwikkeling van een vormingsaanbod als het interactief aan de slag gaan met een vormingsaanbod beheerst. een diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door voldoende relevante ervaring communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je schriftelijke communicatieproducten zijn voor iedereen toegankelijk en houden rekening met je doelgroep. functie kunnen uitvoeren in het Nederlands, kennis van andere talen is absolute meerwaarde leerbereidheid en leervaardigheid Goed samenwerken in team, met externe partners, met de mentoren en de mentees Zelfstandig kunnen werken kennis van en/of affiniteit met de arbeidsmarkt strekt tot aanbeveling affiniteit of ervaring met het verenigingsleven van etnisch-culturele minderheden strekt tot aanbeveling een goede PC kennis (minimaal Word, Excel, PowerPoint, Outlook). bereid zijn tot avond- en weekendwerk Open houding t.a.v. diversiteit Flexibiliteit: je springt in waar nodig om je collega’s te ondersteunen Ons aanbod: een voltijds contract van bepaalde duur (6 maanden, mogelijk verlengbaar) een aantrekkelijk loon (barema B1b, paritair comité 329 - we houden rekening met relevante anciënniteit) een uitdagende en gevarieerde job in de social profit ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid tot vorming en opleiding Flexibele werkuren Onmiddellijke indiensttreding Spreekt deze job je aan? Stuur dan het ingevulde sollicitatieformulier en je CV naar [email protected] met als onderwerp ‘sollicitatie vormingswerker Mentor2Work’. Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op zondag 1 oktober 2017. Het sollicitatieformulier kan je hier downloaden . Selectiegesprekken zullen plaats vinden op 11 oktober 2017. Indien je geselecteerd bent voor een gesprek, bellen we jou ten laatste op 6 oktober op. Wens je meer informatie? Contacteer Siham Benmammar: [email protected] of 0490 11 51 85
Levanto Antwerpen, België
13/09/2017
Full time
LEVANTO HEEFT OOG VOOR JOUW TALENT   Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. We versterken werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Voor werkgevers zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op hun werkvloer. We stimuleren individuen, bedrijven, publieke actoren en verenigingen gebruik te maken van onze dienstverlening. Werkzoekenden kunnen bij ons aan de slag voor de uitvoering van deze diensten. Momenteel hebben we een 280-tal medewerkers in dienst waarvan de helft vaste arbeiders. Voor onze afdeling Jobcoaching in Antwerpen zijn we op zoek naar een gemotiveerde en onmiddellijk beschikbare (m/v/x): Jobcoach   Jouw taken: je maakt deel uit van een dynamisch team dat als opdracht heeft werkzoekenden te helpen hun professionele toekomst succesvol in handen te nemen; je verzorgt de intake en oriëntatie van werkzoekenden, die worden toegeleid door de VDAB; in samenspraak met de werkzoekende bepaal je het traject naar werk; je bouwt actief mee een bedrijvennetwerk uit met het oog op een duurzame samenwerking; je gaat actief op zoek naar stageplaatsen en vacatures; je ondersteunt werkgevers en ‘nieuwe’ werknemers tijdens de sollicitatieperiode en bij aanvang van het nieuwe werk of de stage, om een kwalitatieve start en vervolg van de loopbaan te kunnen waarborgen; je geeft sollicitatietraining en de benodigde andere lessen; je houdt de administratie en registratie van je taken in orde; je werkt samen met interne en externe partners; je woont overlegmomenten bij van het team jobcoaches en doet actief verbetervoorstellen; je rapporteert op regelmatige basis aan je leidinggevende.   Jouw profiel: je bent minstens in het bezit van een Bachelordiploma; je bent een coach die werkzoekenden bewust kan maken van hun eigen krachten en je past de technieken van het oplossingsgericht coachen toe; je hebt commerciële feeling en je legt gemakkelijk contact met werkgevers; je kent de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen of kan je hierin snel inwerken; je hebt een goed beeld van de Antwerpse arbeidsmarkt; je werkt resultaatgericht en pro-actief; je bent een teamspeler, die zijn werk in samenspraak plant en organiseert; je verbale en schriftelijke communicatievaardigheden zijn helder en correct; je bezit administratieve skills en je werkt vlot met MS Office.   Wij bieden: een voltijds bediendecontract tot 31 december 2017; een aangename werksfeer waar eerlijkheid, openheid en teamspirit op de eerste plaats komen; de mogelijkheid tot extra opleidingen (intern en extern); de plaats van tewerkstelling is: Biekorfstraat 20-24 in 2060 Antwerpen.     Interesse?   stuur dan je CV en motivatie uiterlijk 22 september 2017 naar Levanto t.a.v. Liesbeth Van der Schoot, Clara Snellingsstraat 47, 2100 Deurne, 03 360 38 50; of mail ze naar [email protected] Meer info: www.levanto.be